- - ลงทุนใหม่ในการเปิดสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ฟิล์มถนอมอาหาร โดยติดตั้งเครื่องจักรผลิตฟิล์มถนอมอาหารเครื่องแรก ซึ่งมีกำลังการผลิตกว่า 120 ตันต่อเดือน