เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก 1994 จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยเริ่มจากการผลิตขนาดย่อย เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมครอบครัว และต่อมาเมื่อเห็นศักยภาพของตลาด จึงเริ่มผลิตถุงตราหมากรุก เมื่อปี พ.ศ. 2538 โดยใช้สโลแกน “มาตรฐาน ทนทาน เหนียวแน่น” และเน้นผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหารที่ผลิตจาก Polypropylene (PP) และ High Density Polyethylene (HDPE) และด้วยจุดเริ่มต้นการผลิตเพียง 700 ตันต่อปี จนมาสู่การขายกว่า 8,000 ตันต่อปี ในปัจจุบัน