ขนาดผลิตมาตรฐานถุงร้อนใสเเละถุงขุ่น (นิ้วxนิ้ว)

3 x 5 / 3.5 x 6 / 4 x 6 / 4 x 7 / 4.5 x 7 / 5 x 7 / 5 x 8 / 5 x 9 / 5 x 10 / 6 x 9 / 6 x 10 / 6 x 11 / 6 x 12 /
7 x 10 / 7 x 11 / 7 x 12 / 8 x 12 / 8 x 14 / 9 x 14 / 10 x 15 / 12 x 18 / 14 x 22 / 16 x 26 / 18 x 28 / 20 x 30 / 24 x 42

**Note : บริษัทสามารถผลิตสินค้าขนาดอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ขนาดข้างต้นเป็นเพียงขนาดมาตรฐานเท่านั้น