ขนาดผลิตมาตรฐานสินค้าถุงหูหิ้วบรรจุ 100 ใบ (นิ้วxนิ้ว)
6 x 11 / 6 x 14 / 8 x 15 / 8 x 16 / 9 x 18 / 12 x 20

ขนาดผลิตมาตรฐานสินค้าถุงหูหิ้วบรรจุ 1/2 กก. (นิ้วxนิ้ว)
6 x 11 / 6 x 14 / 8 x 15 / 8 x 16 / 9 x 18 / 12 x 20 / 12 x 26

**Note : บริษัทสามารถผลิตสินค้าขนาดอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ขนาดข้างต้นเป็นเพียงขนาดมาตรฐานเท่านั้น