ขนาดผลิตมาตรฐานถุงร้อนใสพับข้าง (นิ้วxนิ้ว)
4.5 x 7 / 5 x 8 / 6 x 9 / 7 x 11

**Note : บริษัทสามารถผลิตสินค้าขนาดอื่นๆได้นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ขนาดข้างต้นเป็นเพียงขนาดมาตรฐานเท่านั้น