ฟิล์มม้วนใหญ่
ความกว้าง (นิ้ว) : 8” / 10” / 12”/ 14”/ 18” / 24”
ความยาว (เมตร) : 500
ความหนา (ไมครอน) : 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 15 / 20

ฟิล์มม้วนเล็ก
ความกว้าง (นิ้ว) : 12”
ความยาว (เมตร) : 30
ความหนา (ไมครอน) : 10