กระบวนการผลิต

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) ได้มีการผลิตสินค้า Size ที่ใช้ทั่วไปในตลาดแบบ Mass Production เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกและฟิล์มถนอมอาหารที่มีมากในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันกำลังการผลิตถุงพลาสติกชนิด PP (Polypropylene) หรือถุงร้อน อยู่ที่ประมาณ 600 ตันต่อเดือน และ HDPE (High Density Polyethylene) หรือถุงเย็นนั้น อยู่ที่ประมาณ 200 ตันต่อเดือน ในส่วนของ ฟิล์มถนอมอาหาร (PVC Wrap Film) นั้นอยู่ที่ประมาณ 120 ตันต่อเดือน ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิด Economies Of Scales และความคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับจากบริษัทฯ

การผลิตตามความต้องการของลูกค้า

นอกเหนือจากการผลิตสินค้าในปริมาณมาก หรือ Mass Production แล้ว
ทางบริษัทฯ ยังมีการผลิตสินค้า ขนาดพิเศษ หรือ ถุง Size พิเศษ สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้ถุงพลาสติกที่มี ขนาด, ประเภท หรือแม้กระทั่งลวดลายที่พิมพ์บนถุงพลาสติก ที่แตกต่างจากถุงชนิดทั่วไปที่หาได้ในท้องตลาด

ถุง Size พิเศษดังกล่าวเป็น Customized Products ซึ่งลูกค้าสามารถระบุความต้องการ ขนาด, ประเภท และลวดลาย กับทางบริษัทฯ ได้ และทางบริษัทฯจะทำการผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการให้ในกรณีที่กระบวนการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้า